Tag: privredna komora srbije

Agrobiznis konferencija sa temom „Za korak ispred u agrobiznisu 2019.“

Međunarodna organizacija studenata poljoprivrede i srodnih nauka (IAAS) u saradnji sa Savezom poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije (SPITS) i Privrednom komorom Srbije (PKS) organizuje...