Tag: kvalitet

Prijavite med sumnjivog kvaliteta

U poslednje vreme se u trgovinama u Srbiji ponovo pojavila veća količina meda sumnjivog kvaliteta, koji po ocenama velikog broja konzumenata, ne odgovara kvalitetu...