U poslednje vreme se u trgovinama u Srbiji ponovo pojavila veća količina meda sumnjivog kvaliteta, koji po ocenama velikog broja konzumenata, ne odgovara kvalitetu propisanom u Pravilniku o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela.

Glavni utisak je neodgovarajuća aroma i nedostatak ukusa meda. Mnogi pčelari žele da prijave inspekciji ovu pojavu, te ovde objavljujemo formu prijave, kako bi to obavili što jednostavnije.

Prijavu najpre morate dostaviti direktno nadležnoj veterinarskoj inspekciji u vašem okrugu, u pisanom obliku (zahtevajte da potpisom i pečatom overe prijem na vašem primerku). Ako ona ne odreaguje, istu prijavu pošaljite Odeljenju veterinarske inspekcije Uprave za veterinu (Omladinskih brigada 1, Novi Beograd), ili još bolje, tu drugu prijavu dopunite i zahtevom da vam se dostavi informacija šta je preduzela inspekcija u vašem okrugu po vašoj prijavi, a pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. glasnik RS, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), po kome je Uprava dužna da vam odgovori u roku od 15 dana, od dostavljanja zahteva.

Izvor: www.pixabay.com
Izvor: www.pixabay.com

U ovom postupku, potrebno je da znate, da sumnju u kvalitet meda ne možete prijaviti po osnovu niske cene (ima bagremovog „meda“ i po 299,90 dinara u trgovinama, iako je najniža otkupna cena preko 485 dinara u ovom trenutku), već po osnovu ukusa, mirisa i drugih svojstava meda, nakon što ste med kupili! Znači, kupite teglu sumnjivog meda, čuvajte račun, i tek onda napišite prijavu, ako želite da ona bude procesuirana od strane veterinarske inspekcije.

Pozivamo sva društva i udruženja pčelara da se priključe ovoj akciji, kao i svakog pčelara SPOS-a. 

PRIJAVA MEDA SUMNjIVOG KVALITETA NA TRŽIŠTU

Poštovani,

Obaveštavam vas da sam dana ____________ kupio med (navedite vrstu) u prodavnici _______ u ulici _______ u selu/gradu ______________, od proizvođača _____________ (navedite firmu koja ja spakovala med, i njene generalije koje su navedene na etiketi).

Nakon otvaranja tegle i konzumiranja meda, utvrdio sam da svojstva meda, po mom mišljenju, ne odgovaraju medu (miris, ukus, aroma, boja…), te više nego opravdano sumnjam da se ne radi o pravom medu, ili da med ne ispunjava odredbe Pravilnika o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Zato zahtevam od vas da zaštitite zdravlje potrošača, tako što ćete hitnom inspekcijskom kontrolom utvrditi stvarno stanje i o tome obavestiti kako mene, tako i širu javnost.

U očekivanju vaše brze akcije,

Srdačan pozdrav,

________________________ (vaše ime i prezime, adresa, kontakt telefoni…)

 

U prilog stavite fotokopiju fiskalnog računa za med koji ste kupili. Pripremite prijavu u dva primerka, jedan ostaje vama nakon overe prijema.

Izvor: http://spos.info/prijavite-med-sumnjivog-kvaliteta/